Translatica, kierunek polsko-angielski
nowatorski przymiotnik;
innovative informatyka, techniczny;
novel;
fresh;
seminal;
inventive;
advanced;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich