Translatica, kierunek polsko-angielski
niewyrazisty przymiotnik;
unclear;
vague;
obscure;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich