Translatica, kierunek polsko-angielski
nieuczciwe praktyki rzeczownik, rodzaj żeński, liczba mnoga;
corrupt practices ekonomia, prawo;
racket;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich