Translatica, kierunek polsko-angielski
niemożliwy przymiotnik;
impossible informatyka, potoczne, nieoficjalne;
terrible potoczne, nieoficjalne;
awful;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich