Translatica, kierunek polsko-angielski
niedostrzegalny przymiotnik;
imperceptible informatyka, techniczny;
invisible;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich