Translatica, kierunek polsko-angielski
niedociągnięcie rzeczownik, rodzaj nijaki;
shortcoming techniczny;
failing;
drawback;
flaw;
fault;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich