Translatica, kierunek polsko-angielski
napotykać czasownik, aspekt niedokonany; zobacz też napotkać
encounter;
meet;
face;
find;
hit;
run into;
come;
come up;
encounter;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich