Translatica, kierunek polsko-angielski
napaść na kogoś czasownik, aspekt dokonany; → turn on
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich