Translatica, kierunek polsko-angielski
namyślać czasownik, aspekt niedokonany;
reflect;
consider;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich