Translatica, kierunek polsko-angielski
namyślać się czasownik, aspekt niedokonany;
ponder;
reflect;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich