Translatica, kierunek polsko-angielski
nakrywać czasownik, aspekt niedokonany;
cover;
lay;
cap;
cop potoczne, nieoficjalne;
nab;
nail potoczne, nieoficjalne;
laying;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich