Translatica, kierunek polsko-angielski
nakładać się na siebie czasownik, aspekt niedokonany; → overlap
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich