Translatica, kierunek polsko-angielski
nakładać podatek
impose a tax finanse;
levy a tax finanse;
tax finanse;
assess;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich