Translatica, kierunek polsko-angielski
nagły spadek cen rzeczownik, rodzaj męski, męski rzeczowy;
break in prices ekonomia, prawo;
slump;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich