Translatica, kierunek polsko-angielski

nadmierne łaknienie rzeczownik, rodzaj nijaki; → polyphagia
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich