Translatica, kierunek polsko-angielski
na wprost przysłówek;
opposite;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich