Translatica, kierunek polsko-angielski
myśl rzeczownik, rodzaj żeński;
thought;
idea filozofia;
mind ang. brytyjska;
think;
intention książkowe, oficjalne;
notion;
opinion;
thinking;
concept;
view;
thoughts;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich