Translatica, kierunek polsko-angielski
mozół rzeczownik, rodzaj męski, męski rzeczowy;
toil;
exertion;
travail literackie;
pains;
labour;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich