Translatica, kierunek polsko-angielski
mówienie rzeczownik, rodzaj nijaki;
speaking medycyna;
talking;
saying;
talk;
telling;
speech;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich