Translatica, kierunek polsko-angielski
mowa czasownik, predykatyw;
tongue;
address;
discourse;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich