Translatica, kierunek polsko-angielski
mierzyć taśmą czasownik, aspekt niedokonany; → tape
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich