Translatica, kierunek polsko-angielski
międlić czasownik, aspekt niedokonany;
crush;
scutch;
bruise;
swingle;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich