Translatica, kierunek polsko-angielski
mieć nadzieję czasownik, aspekt niedokonany;
hope;
trust;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich