Translatica, kierunek polsko-angielski
mieć nadzieję wbrew nadziei czasownik, aspekt niedokonany; → have hope against hope
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich