Translatica, kierunek polsko-angielski
mianowanie rzeczownik, rodzaj nijaki;
appointment administracja, polityka, techniczny;
creation;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich