Translatica, kierunek polsko-angielski
metrum rzeczownik, rodzaj nijaki;
metre literatura, muzyka;
meter literatura, muzyka;
measure literatura;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich