Translatica, kierunek polsko-angielski
marka fabryczna rzeczownik, rodzaj żeński; → trademark
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich