Translatica, kierunek polsko-angielski
maniacki przymiotnik;
maniacal przenośne;
manic;
maniac;
crazy;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich