Translatica, kierunek polsko-angielski
liczko rzeczownik, rodzaj nijaki; → face
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich