Translatica, kierunek polsko-angielski
lękliwy przymiotnik;
timid;
fearful;
bashful;
timorous;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich