Translatica, kierunek polsko-angielski
ład rzeczownik, rodzaj męski, męski rzeczowy;
order;
harmony;
peace;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich