Translatica, kierunek polsko-angielski
kręgiel rzeczownik, rodzaj męski, męski rzeczowy;
bowling gry, sport;
skittle;
pin sport;
ninepin ang. brytyjska;
bowling pin sport;
ninepins ang. brytyjska;
tenpin;
bowling;
skittles ang. brytyjska;
bowls;
tenpins ang. brytyjska;
skittle;
skittles ang. brytyjska;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich