Translatica, kierunek polsko-angielski
korzystać z prawa pierwokupu czasownik, aspekt niedokonany; → pre-empt ekonomia, prawo
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich