Translatica, kierunek polsko-angielski
kopnąć czasownik, aspekt dokonany;
kick sport;
dig;
recoil potoczne, nieoficjalne;
boot potoczne, nieoficjalne;
mine;
give a boot potoczne, nieoficjalne;
boot;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich