Translatica, kierunek polsko-angielski
konwojent rzeczownik, rodzaj męski, męski osobowy;
escort;
guard;
wagon rider techniczny;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich