Translatica, kierunek polsko-angielski
kongruencja rzeczownik, rodzaj żeński;
congruence matematyka;
congruity matematyka;
congruency matematyka;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich