Translatica, kierunek polsko-angielski
konfrontacyjny przymiotnik;
confrontational książkowe, oficjalne;
hawkish;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich