Translatica, kierunek polsko-angielski
kończyć pracę czasownik, aspekt niedokonany;
close;
knock off potoczne, nieoficjalne;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich