Translatica, kierunek polsko-angielski
kazić czasownik, aspekt niedokonany;
corrupt;
pollute;
mar;
debauch;
taint;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich