Translatica, kierunek polsko-angielski
hałas rzeczownik, rodzaj męski, męski rzeczowy;
noise przenośne;
ado;
din;
clamour;
racket;
uproar;
fuss ang. brytyjska;
row ang. brytyjska;
to-do;
hubbub;
turmoil;
bustle;
tumult;
outcry;
commotion;
jangle;
scream;
stir;
clamor;
ballyhoo przenośne;
clamoring;
rating;
pother;
shindy;
blast;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich