Translatica, kierunek polsko-angielski
gwar rzeczownik, rodzaj męski, męski rzeczowy;
buzz;
hubbub;
hum;
noise;
din;
bustle;
rumble;
murmur;
clatter;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich