Translatica, kierunek polsko-angielski
głoska dźwięczna rzeczownik, rodzaj żeński;
voiced sound językoznawstwo;
voice językoznawstwo;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich