Translatica, kierunek polsko-angielski
gderać czasownik, aspekt niedokonany;
grumble;
nag;
grouch;
growl;
grouse;
gripe potoczne, nieoficjalne, pejoratywne;
natter;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich