Translatica, kierunek polsko-angielski
gardłować czasownik, aspekt niedokonany;
clamour ang. brytyjska, pejoratywne;
declaim;
talk big;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich