Translatica, kierunek polsko-angielski
fukać czasownik, aspekt niedokonany; zobacz też fuknąć
snort potoczne, nieoficjalne;
scold;
snub;
chide;
spit;
puff;
huff;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich