Translatica, kierunek polsko-angielski
eponimiczny przymiotnik;
eponymic;
eponymous;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich