Translatica, kierunek polsko-angielski
eksponowany przymiotnik;
exposed;
prominent;
dangerous;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich