Translatica, kierunek polsko-angielski
egzekucja sądowa rzeczownik, rodzaj żeński;
execution prawo;
court execution prawo;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich