Translatica, kierunek polsko-angielski
e-immatrykulacja rzeczownik, rodzaj żeński; → e-matriculation
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich