Translatica, kierunek polsko-angielski
dziki przymiotnik;
wild potoczne, nieoficjalne;
fierce;
savage;
ferocious;
feral;
fell;
haggard;
truculent;
uncouth;
wild-type;
shy;
untamed;
ferine;
rugged;
frantic;
crazy;
farouche;
mad;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich